Välj skola till barnet

19 maj 2020 Lily Hansen

Välj skola till barnet

Idag har man möjlighet att både välja förskola och skola till sitt barn i den kommun som man bor i. Man behöver alltså inte välja den skola som ligger närmast där man bor utan kan välja en som ligger i en helt annat stadsdel. Ibland kan man även välja en skola i en annan kommun men då är det den kommunen som bestämmer om skolan får ta emot barnet eftersom barn i hemkommunen givetvis har förtur. 

Tänk på att tidigt ställa barnet i kö om ni vill att det ska gå i en friskola

I de flesta kommuner finns det i dag både kommunala och fristående skolor. Det är lite olika faktorer som avgör om man får en plats på den skola som man önskar. Ju närmare man bor en skola desto större chans är det att man får en plats, i alla fall om skolan drivs av kommunen. Fristående skolor går i stället ofta efter kötid. Har man redan ett syskon som går på skolan ökar även chanserna till att det andra barnet också får en plats. Det händer även att de fristående skolorna går efter närhetsprincipen. Funderar man på att söka plats i en fristående skola gör man bäst i att ställa sitt barn i kö så tidigt som möjligt, exempelvis hos http://www.johannesskolan.se/.

 

Olika pedagogik 

Skolor kan ibland undervisa efter olika pedagogik. Då är det viktigt att välja den skola vars undervisningsmetod passar barnet bäst. De mer kända är kanske Montessori och Waldorf men det finns även andra. Som en skola i Norrköping som undervisar utifrån en kristen värdegrund. 

Innan man väljer skola bör man noga undersöka hur de bedriver sin undervisning och vilka som står bakom skolan. Ta möjligheten och besök skolan när de har öppet hus och prata med rektor och lärare så blir det enklare att fatta rätt beslut.

Fler nyheter