Vägen till körkortet

01 juli 2019 jonas olsson
image

När det är dags för riskutbildning för bil kan föraren hantera bilen så pass bra att man börjar bli redo för uppkörning. Detta får man testa under förhöjda risksituationer för att testa sin kapacitet som förare. Med hjälp av halkbana kan du som bilförare lära dig att undvika och hantera riskfyllda situationer som kan uppstå i trafiken. Utbildningen finns för att blivande förare ska kunna uppleva sina egna förmågor och skaffa sig förståelse över vad det innebär när någon överskattar sin kapacitet.

 

Riskutbildning Del 2 har varit ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen sedan slutet av 1970-talet. Utbildningen utförs med hjälp av lärare via en komradio och två elever samtidigt i bilen. Den här delen av körkortsutbildningen hjälper till med ökad självkännedom, en insikt i de säkerhetsmarginaler som finns och dessutom chans till en förbättrad körteknik. Risktvåan, som momentet också kallas för, är giltigt i 5 år efter ett godkännande. 

 

 

Riskutbildningens två delar 

 

Beroende på trafikskola kan olika moment ingå i riskutbildningen. På https://www.norrahalkbanan.se/, som är en halkbana i Skellefteå, består delmoment 1 i riskutbildningen av en teoretisk genomgång som innehåller övningar och diskussioner. Detta handlar om olika risksituationer och hur dessa situationer kan uppstå. Bland annat får elever möjlighet att testa hur det känns att krocka i omkring 7 km/h, detta genom att åka med en stol nedför en liten ramp. Det finns också möjlighet att försöka ta sig ur en upp och nedvänd bil. Dessa moment är frivilliga. 

 

Delmoment 2 består av det praktiska momentet där två elever är i bilen samtidigt som körskolelärare deltar via komradio. Moment 2 börjar med en utbildningskontroll på en manövergård och misslyckas den får man ej utföra de resterande momenten. Själva körningen på halkbanan består av flera olika delar som exempelvis manövrering mellan koner, bromsövningar på ett halt vägunderlag och undanmanövrar. Efter att den är godkänd och genomförd meddelas Trafikverket och det går att gå vidare med uppkörning och teoriprov. 

Fler nyheter