Ta hjälp av en behörig elektriker i Västerås

07 september 2020 jonas olsson

Det är inte alls ovanligt att folk själva drar sin el hemma eller gör andra elinstallationer; något som är både olagligt och livsfarlig. Att få en elinstallation att fungera är nämligen inte samma sak som att göra den säker, och varje år är det flera personer som skadas svårt på grund av felaktiga installationer. Det händer även att personer dör av egenhändigt olagliga elinstallationer. Det är därför jätteviktigt att alltid anlita en behörig elektriker för elarbetet. 

En vanlig elinstallation där man bör anlita en elektriker men som många gör själva är att montera infällda spotlights i taket. Lamporna genererar mycket värme och för att det inte ska kunna ta eld behövs ett visst utrymme bakom dem. Varje år uppstår flera bränder på grund av detta, så oavsett om det verkar enkelt så behöver man anlita en elektriker.

 

 

Tänk på säkerheten

En elektriker kan också elbesiktiga ditt hus och kontrollera om elledningarna behöver bytas, vilket inte är ovanligt i gamla hus. Gamla elledningar kan orsaka bränder och vill det sig riktigt illa så kan hela huset brinna ner. Även jordfelsbrytaren behöver kontrolleras varje år så att man med säkerhet vet att den fortfarande fungerar som den ska. Har man ingen jordfelsbrytare installerad ska man genast låta en elektriker sätta in en. Det är en billig och bra livförsäkring.

Dagens elektriker gör mer än att bara dra ledningar. De kan även ge råd kring hur man bäst energieffektiviserar sin bostad, eller installera moderna styrsystem i smarta hem. En elektriker kan också hjälpa till med elarkitektur och hur man bäst planerar elen i både nya och gamla hus. Många tror inte att elektriker åtar sig mindre uppdrag som att fixa extra uttag i köket vid arbetsbänken, men då har de fel. Idag kan man även nyttja det så kallade ROT-avdraget då man anlitar en elektriker i västerås.

Fler nyheter