Lasersvetsning med kvalitet

27 juni 2019 jonas olsson
image

Lasertekniken är en relativt ny företeelse som dock är väletablerad och har ett mycket brett användningsområde i dagens samhälle. Den första användbara lasern anses ha konstruerats 1960, och själva ordet laser är en akronym som utläses Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Idag används olika typer av laser i allt från konsumentprodukter, såsom CD- och DVD-läsare och skrivare, till medicinska behandlingar, och inom industrin. Nya tillämpningar testas också fram kontinuerligt. En intressant teknik som ständigt förbättras och utvidgas är så kallad lasersvetsning. Tekniken har medfört att helt nya möjligheter till fin precisionssvets har kunnat utvecklas, och även till att material kan sammanfogas som tidigare varit nästan omöjliga att sätta ihop.

 

Nya användningsområden och tillämpningar

Det finns ett antal anledningar till att man väljer lasersvetsning, men några av de stora fördelarna stavas tid och värme. En lasersvets sammanfogar material på betydligt kortare tid än en traditionell svets, och fördelarna med tidsbesparing är kända och självklara. Vad gäller värme kan man kortfattat beskriva det som så att en laser ger en betydligt mer riktad stråle och därmed mer värme, vilket i sin tur gör att svetsfogarna blir minimala, mycket lite deformerade och påverkar övrigt material mycket lite pga den riktade verkan.

Fina och små detaljer

Förutom dessa fördelar kan man med hjälp av lasersvetsning också komma åt att svetsa på ställen som är svåråtkomliga för en konventionell laser. Toleranserna kan hållas ner ordentligt. För exempelvis halvledarindustri, medicinteknik, rymdteknik och andra är detta av yttersta vikt, då man oftast har mycket snäva marginaler vid tillverkning av delar.

När man anlitar en leverantör av delar tillverkade med laserteknik har man önskemål om erfarenhet och kompetens. Det är värt att välja ett företag som sedan länge har levererat till ett antal stora kunder inom olika branscher. Med rätt utrustning och kompetens och kunskaper blir lasersvetsarbetena av högsta klass.

Fler nyheter