Hur man utför en trädbesiktning

31 oktober 2022 Helen Johansson

editorial

Ta hand om träden

Träd är en viktig del av ekosystemet. De producerar syre, lagrar kol, stabiliserar marken och ger hem åt vilda djur. Dessutom kan träd öka fastighetsvärdet, minska värme- och kylkostnaderna, förbättra den mentala hälsan och öka den fysiska hälsan. Av dessa skäl är det viktigt att besikta dina träd regelbundet för att se till att de är friska och inte utgör en fara för dig eller din egendom. Så här gör du för att utföra en trädbesiktning.

image

Utför regelbundna besiktningar

Det första steget är att bedöma trädets allmänna utseende. Titta efter döda grenar eller blad, områden med missfärgning eller andra tecken på att något kan vara fel. Om du märker något ovanligt är det dags för en närmare besiktning.

Ta sedan en titt på trädets stam. Kontrollera om det finns sprickor, håligheter eller sår. Dessa kan orsakas av insekter, sjukdomar eller skador från stormar. Om du hittar något oroväckande ska du anteckna det så att du kan ta itu med problemet tillsammans med en yrkesman.

Inspektera sedan trädets rötter. Leta efter exponerade rötter eller tecken på rotskador. Detta kan orsakas av byggnadsarbete, jorderosion eller kompaktering. Om du återigen hittar något oroväckande ska du anteckna det och rådgöra med en fackman.

Kontrollera slutligen trädets omgivningar för att se om det finns något som kan utgöra ett hot mot trädet. Det gäller t.ex. kraftledningar, byggnader och andra träd. Om du hittar något som kan skada trädet, se till att vidta åtgärder för att minska hotet.

Träd spelar en viktig roll i våra liv och i vår miljö. Därför är det så viktigt att inspektera dem regelbundet för att se till att de är friska och inte utgör någon fara. Genom att följa dessa enkla steg kan du utföra en grundlig trädbesiktning som hjälper dig att hålla dina träd friska och säkra i många år framöver. Om du behöver mer information eller undrar vart du kan få hjälp så rekommenderar vi att du kikar in hos https://www.aliasarborist.se/traedbesiktning/traedbesiktning-skane. Tack för att du läste! 

Fler nyheter