Det är klokt att ge sina anställda förmåner såsom en bra sjukförsäkring

02 januari 2022 Cecilia Olsson

editorial

Det är klokt att erbjuda sina anställda olika förmåner som gör att de kan känna sig tryggare i sin anställning. Det är till exempel väldigt bra att ge sina anställda en sjukförsäkring som kan erbjuda lite extra ekonomisk trygghet vid en sjukskrivning. Det visar att man bryr sig, vilket ofta är viktigt att känna som anställd. Det är till och med något som kan göra att man väljer att stanna på en arbetsplats trots att man får bra erbjudanden från andra arbetsplatser. 

Sjukförsäkring och andra kollektivavtalade försäkringar ger trygghet

Afa Försäkring har flera kollektivavtalade försäkringar. Dessa avtalsförsäkringar kompletterar de lagstadgade försäkringarna som finns och ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall eller föräldraledighet. Även arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan teckna dessa försäkringar för sina anställda. Bland de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige finns just kollektivavtalade försäkringar och idag är 4,9 miljoner människor försäkrade hos Afa Försäkring och omfattas av minst en av deras försäkringar.

Sjukförsäkring

Alla anställda omfattas på lika villkor utan hälsoprövning

Afa Försäkrings sjukförsäkring (och även andra försäkringar) fungerar så att arbetsgivaren tecknar försäkringen och betalar sedan premien, svårare än så är det inte. En av de stora fördelarna med denna försäkring är att när många människor försäkras på lika villkor, utan hälsoprövning, kan kostnaden för administration sänkas och riskerna spridas. Något som leder till förmånliga försäkringsavtal med låga premier.

Vad gör en sjukförsäkring från Afa?

En sjukförsäkring fungerar som en komplettering till sjukpenningen från Försäkringskassan. De första fjorton dagarna betalar arbetsgivaren i regel sjuklön till den anställda som blivit sjukskriven, efter det så kommer Försäkringskassan in. Sjukpenningen ligger dock ofta på endast åttio procent av lönen, men med en sjukförsäkring är det möjligt att komma upp i cirka nittio procent. Det kan göra stor skillnad för den som är sjukskriven under en längre tid. Läs mer på https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal.

Fler nyheter