Hitta en tandläkare i Järfälla

advertorial

Våra tänder är mellan 28 och 32 ting som vi människor har gemensamt. Vi använder dem. Vi borstar dem. Vi bekymrar oss över dem. Slutligen, dessvärre, så sliter och skadar vi dem.

När våra trogna tänder värker så är det hög tid att hitta en tandläkare. Det är dock bäst att vara ute i god tid, dels så att man inte står och lider medan man letar klinik, dels så att man kan boka in besök för undersökningar. Det är bra att fixa en dålig tand, det är ännu bättre att inte låta tanden bli dålig till att börja med. 

Det är dock inte alltid så lätt som man kan tro. Det är nog få som ser fram emot ett tandläkarbesök, inte av rädsla eller obehag, utan därför att det tar tid och är ett avbrott i rutinen. Det är därför smidigt att hitta en klinik i närheten av antingen jobb eller bostad så att en enkel undersökning inte medför en längre transportsträcka.

 

Tandläkare 

Goda nyheter för bosatta eller arbetande i Järfälla

För dem som antingen bor eller arbetar i Järfällatrakten så finns goda möjligheter att bekämpa sina tandbekymmer. Oavsett om du är i behov av lagningar eller bara letar en klinik för framtida undersökningar så finns svaret inom räckhåll. Söker du tandläkare Järfälla finns till exempel kliniker som GloriDent, vars tandläkare kan bistå med all önskvärd vård.

Det är som sagt bra att ha tandvården i områden man annars ändå tillbringar tid i, det är dock ännu bättre om kliniken är nära kollektivtrafiken. Att kunna ta buss, tåg eller tunnelbana till tandläkaren, om det inte är gångavstånd, kan vara bra om det någon gång krävs ett mer invecklat ingrepp. Om din tandvård kan medföra smärta och du behöver bedövning, så är det bra om du inte behöver köra bil därifrån. Det kan innebära en trafikfara.

Det är klokt att ge sina anställda förmåner såsom en bra sjukförsäkring

advertorial

Det är klokt att erbjuda sina anställda olika förmåner som gör att de kan känna sig tryggare i sin anställning. Det är till exempel väldigt bra att ge sina anställda en sjukförsäkring som kan erbjuda lite extra ekonomisk trygghet vid en sjukskrivning. Det visar att man bryr sig, vilket ofta är viktigt att känna som anställd. Det är till och med något som kan göra att man väljer att stanna på en arbetsplats trots att man får bra erbjudanden från andra arbetsplatser. 

Sjukförsäkring och andra kollektivavtalade försäkringar ger trygghet

Afa Försäkring har flera kollektivavtalade försäkringar. Dessa avtalsförsäkringar kompletterar de lagstadgade försäkringarna som finns och ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall eller föräldraledighet. Även arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan teckna dessa försäkringar för sina anställda. Bland de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige finns just kollektivavtalade försäkringar och idag är 4,9 miljoner människor försäkrade hos Afa Försäkring och omfattas av minst en av deras försäkringar.

Sjukförsäkring

Alla anställda omfattas på lika villkor utan hälsoprövning

Afa Försäkrings sjukförsäkring (och även andra försäkringar) fungerar så att arbetsgivaren tecknar försäkringen och betalar sedan premien, svårare än så är det inte. En av de stora fördelarna med denna försäkring är att när många människor försäkras på lika villkor, utan hälsoprövning, kan kostnaden för administration sänkas och riskerna spridas. Något som leder till förmånliga försäkringsavtal med låga premier.

Vad gör en sjukförsäkring från Afa?

En sjukförsäkring fungerar som en komplettering till sjukpenningen från Försäkringskassan. De första fjorton dagarna betalar arbetsgivaren i regel sjuklön till den anställda som blivit sjukskriven, efter det så kommer Försäkringskassan in. Sjukpenningen ligger dock ofta på endast åttio procent av lönen, men med en sjukförsäkring är det möjligt att komma upp i cirka nittio procent. Det kan göra stor skillnad för den som är sjukskriven under en längre tid. Läs mer på https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal.

Kvalitativa byggmoduler för smarta modulhus

advertorial

Att hyra ett modulhus är både smart och kostnadseffektivt. PCS Modulsystem har flyttbara moduler som de hyr ut. Deras kunder består av alltifrån sjukhus och skolor till mindre och större företag. De bygger ihop sina modulsystem med byggmoduler av hög kvalitet. Byggmodulerna har satt ribban för vad hög standard inom modulhus innebär. Här får man som kund ett flexibelt hus som uppfyller de krav och behov som man önskar. De bygger nämligen ihop modulhusen för att de ska passa kundens behov. De ser också till att huset kommer på plats hos kunden.

Husen kan man hyra så länge man har behov av det, vilket är toppen då man ibland kanske inte vet till en början hur länge man behöver den. När man inte längre behöver huset åker företaget till platsen och monterar ner det och återställer också marken där det har stått vilket gör att det inte gör någon åverkan på miljön.

 

byggmoduler

 

Flexibelt modulhus – smart och effektivt

Det kan finnas många anledningar till att behovet av att hyra ett modulhus uppstår. Till exempel kanske man på en skola måste renovera ett klassrum och därför behöver en tillfällig lösning till sina elever. Är man ett företag så kanske man tillfälligt behöver fler kontorsplatser om man ska hyra in konsulter under en viss tid för att öka omsättningen i företaget. Även sjukhus kan ha stor nytta av hus som dessa då de både kan skapa fler värdplatser och fungera som undersökningsrum.

Det fina med att hyra ett modulhus är dels att man inte behöver köpa något när man ändå ska använda det under en tidsbegränsad period. Det andra är att huset eller husen blir placerade precis där man önskar. Ska man hyra en lokal så är det ofta svårt att hitta en lokal som ligger nära en skola eller ett företag till exempel.