Håll koll på taket

Det är viktigt att hålla koll på sitt tak och att årligen göra en besiktning. Detta för att säkerställa att skador inte uppstått som kan göra att vatten och fukt kan leta sig in. Ju tidigare man hittar felen desto större är chansen att man hinner minimera skadorna som annars kan bli kostsamma. Hinner vatten rinna in på vinden kan det ge upphov till mörka fläckar, murket trä och dålig lukt. Därför ska man kontrollera sitt tak både in- och utvändigt. Har det precis regnat kraftigt kan det vara en god idé att ta sig en extra titt uppe på vinden. Precis efter ett regn är det nämligen som lättast att se om något är fel. 

 

Planera och budgetera 

För att kunna besiktiga taket utvändigt måste man ta sig upp där. Man kan även be en takläggare att utföra besiktningen. En takläggare i Stockholm eller någon annanstans kan bedöma hur länge det nuvarande taket håller och vilka reparationer som eventuellt måste göras omgående. Ett tak utsätts för stora påfrestningar av väder och vind och speciellt områdena runt skorsten och takfönster är extra känsliga. Har man koll på takets skick blir det också enklare att förbereda sig och budgetera för bytet. Låt en takläggare lämna en kostnadsfri offert: https://www.stb.se/

Byta taktyp

Oftast så lägger man samma typ av tak som tidigare men det går även ibland att byta. På äldre fastigheter är det vanligt med tegel eller plåt men det finns även material som exempelvis skiffer, betong, papp och gröna tak eller sedumtak som de egentligen heter. Funderar man på att byta taktyp ska man låta en takläggare göra en bedömning ifall det är möjligt. Vill man exempelvis byta från plåt till tegel måste man först försäkra sig om att husets konstruktion klarar av att bära upp ett tungt tegeltak.

Låt kompressorn göra jobbet

En kompressor är en finurlig manick som kan göra en mängd olika saker. Den kommer nämligen i en många olika utföranden, även om dessa fungerar på ett likartat sätt. Enkelt förklarat kan man säga att en kompressor komprimerar – pressar samman – olika saker. Det kan handla om exempelvis luft, som när man pumpar däck eller styr delar av större maskiner. Vilken kompressor man ska använda beror alltså helt och hållet på vad för uppgift den är tänkt att utföra. Det här är en uppfinning som kan användas av både nybörjare och proffs, i den egna verkstaden hemma eller på en arbetsplats.

 

Olika typer av kompressorer

Kompressorer brukar vanligtvis delas in i tre kategorier. Dessa är kolvkompressorer, radialkompressorer och axialkompressorer. En kolvkompressor är den äldsta och vanligaste typen av kompressor. Den kan vara antingen oljesmord eller oljefri, enkelverkande eller dubbelverkande och med olika antal cylindrar. Radial- och axialkompressorerna är båda dynamiska, vilket innebär att luft sugs in i ett snabbt roterande hjul som accelererar till en hög hastighet. Rörelseenergin omvandlas sedermera till statiskt tryck, istället för konstant flöde som hos vissa andra kompressorer.

 

Användningsområden för kompressorn

Kompressorer används ofta på verkstäder, både för att driva handverkyg och styra maskiner. Den används också i värmepumpsystem, det vill säga anordningar som för över värme från en varm plats till en kall plats. Kylskåp. Frysar, luftkonditionering och värmepumpar är exempel på värmepumpsystem. Vad man i allmänhet behöver tänka på när man använder en kompressor är att den behöver ha en viss överkapacitet eftersom det minskar risken för överhettning och slitage. Om man behöver köpa en kompressor så har Chicago Pneumatic ett mycket brett urval att välja mellan. Förutom att sälja kompressorer ägnar de sig också åt service och underhåll av redan befintliga maskiner. Det är alltid tryggt med en återförsäljare som har koll på de egna grejerna.